Tasarrufa 5 yasal tedbir

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı ve geçtiğimiz hafta başında kamuoyuyla paylaştığı tasarruf paketinim yasal ayakları da belli olmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi’yle Bakanlığına bağlı malmüdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdiğini belirterek, “İlk aşamada 100, ikinci aşamada da 200 olmak üzere 300 malmüdürlüğünün kapatılması sağlanacak” dedi. Öte yandan, hükümetin çalışmaları beş yasa teklifi üzerinde yoğunlaştı.

TEDBİRE UYMAYANA PARA CEZASI YOLDA

Birincil düzenlemede, tasarruf paketindeki tedbir başlıklarını uygulamayan kurum, kuruluş ve kişilere yönelik idari para cezaları ve yaptırımların çerçevesi çizilecek. İkinci düzenleme Kamu İhale Kanunu güncellenmesi olacak. Üçüncü düzenlemeyse, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) reforme edilmesi olacak. Bu düzenlemeleri vergide adalet ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında atılacak idari ve kanuni düzenlemeler takip edecek. KDV istisnası çalışmanın bir diğer ayağını oluşturacak.

Tasarruf paketinin uygulanması için genelgelerin ardından yasal düzenlemelere geçilecek. Tasarruf paketindeki tedbir başlıklarına uyulmaması halinde idari yaptırım ve para cezasının uygulanacağı taahhüt edilmişti. İlk düzenlemenin içeriğini yaptırımlar ve para cezaları oluşturacak. KİT’lerin faaliyetleri ve yaptığı işlerin denetlenmesi sağlayan kanunda değişikliğe gidilecek.

KİT’lerin üst yönetim ile yönetim kurulu üyeliklerinde yeniden yapılandırılacak. Performansa dayalı ölçüm getirilecek ve KİT verimi artırılacak.

KAMU İHALE KANUNU DEĞİŞİYOR

Kamu İhale Kanunu’nda da değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle, kamu ihaleleri uluslararası norm ve standartlara uyumlu şekilde güncellenecek. Türk vergi mevzuatında bulunan istisnalar gözden geçirildi. Bu kapsamda hangi istisnaların sağlıkçı şekilde çalıştığı, hangilerinin avantaj sağladığı, hangilerinin avantaj sağlamadığı araştırılacak.

İlk bakılacak durum ise KDV istisnasının vatandaşa yansıyıp yansımadığı olacak.

Kayıt dışına neşter

Kayıt dışı ekonomi ile kararlı mücadele devam edecek. Düzenleme kapsamında Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve Gelir İdaresi tarafından yapılan denetimlerim etkinliğinin artırılması da sağlanacak. MASAK’ın terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadele noktasında mevzuatı güncellenecek. Bakanlıklar ve yüksek bürokraside görev alıp, genelgelere uymayan ya da uygulamayanlara yönelik idari para cezaları ve yaptırımları içeren düzenleme yolda.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir